Łódź Filmowa
Strona główna Działania Osoby Współpraca Realizacje Cinergia Kontakt
Działania
Celami Stowarzyszenia są:
 • Kreowanie wizerunku Łodzi Filmowej, jako ważnego ośrodka kształcenia, tworzenia i kultywowania twórczości filmowej i artystycznej w Polsce.
 • Propagowanie twórczości filmowej i artystycznej twórców związanych z Łódzką PWSFTviT, wytwórniami filmowymi, producentami oraz środowiskiem artystycznym i medialnym Łodzi.
 • Współpraca przy produkcji, rozpowszechnianiu filmów i publikacji mających istotne znaczenie dla promocji Łodzi Filmowej oraz dokumentujących jej tradycję.
 • Organizacja i promocja imprez krajowych i zagranicznych, związanych z twórczością autorów polskich i europejskich.
 • Stwarzanie warunków do realizacji nowatorskich przedsięwzięć medialnych i artystycznych.
 • Promowanie i wspieranie twórców i animatorów wykorzystujących technologie audiowizualne.
 • Integrację środowiskową artystów i producentów branży filmowej i medialnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 • Organizowanie festiwali, pokazów filmowych, targów, seminariów, wystaw, sesji, przeglądów filmowych, imprez okołofilmowych oraz podejmowanie współpracy przy organizowaniu imprez, wydarzeń kulturalnych oraz działań i produkcji multimedialnych.
 • Utworzenie i prowadzenie centrów twórczości artystycznej, filmowej i audiowizualnej.
 • Działalność filmową polegającą na rozpowszechnianiu i dystrybucji filmów, w szczególności produkcji polskiej i europejskiej.
 • Prowadzenie edukacji filmowej dzieci i młodzieży.
 • Gromadzenie kopii filmowych niezbędnych do prowadzenia w/w działalności a także współpraca w tym zakresie z archiwami i instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz dystrybutorami.
 • Współpraca i wspieranie działalności kin studyjnych i należących do Europa Cinemas.
 • Organizacyjne i finansowe wspieranie udziału członków Stowarzyszenia w imprezach filmowych i artystycznych w kraju i za granicą.
 • Tworzenie baz danych twórców, animatorów, producentów i instytucji kultury związanych z działalnością filmową, artystyczną i multimedialną.
 • Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Działalność lobbingową i Public Relations.
 • Działalność wydawniczą, konsultingową i reklamową.
 • Promocję celów Stowarzyszenia i współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami.